Saturday, 8 December 2012

အမ်ားၾကည့္ဖို ့တဲ့


@ ဘႀကီးေထာင္ေသတၱာ
 ျမန္မာဟုတ္/မဟုတ္ေတာ့မသိပါ။ ထင္ရွားတဲ့သေကၤတေလးပါရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။

No comments:

Post a Comment